Odsłonięcie pomnika J. Piłsudskiego.

 

Mgr Rafał Dydycz

 

3 grudnia 2017 r. społeczność Horoszek Dużych cieszyła się odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci Józefa Piłsudskiego. Powstał on z inicjatywy miejscowej ludności pod kierownictwem tutejszego proboszcza ks. Rafała Roguziaka i sołtysa p. Zofii Chwesiuk, wspartych organizacyjnie przez szkoły podstawowe w Serpelicach i Sarnakach. Powody do uhonorowania Marszałka były dwojakie. Po pierwsze, Józef Piłsudski został ogłoszony patronem 2017 roku z okazji przypadającej 5 grudnia 150. rocznicy urodzin. Po drugie, Horoszki Duże będąc przed II wojną światową siedzibą gminy Hołowczyce, posiadały pomnik J. Piłsudskiego, wzniesiony po jego śmierci w 1935 r. Niestety, pomnik ów nie przetrwał powojennej władzy komunistycznej i został zniszczony na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych pod pretekstem poszerzania drogi.

Pomysł przywrócenia pamięci o Marszałku spotkał się z szerokim wsparciem mieszkańców Horoszek i okolic. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji celu było wyznaczenie miejsca i jego uprzątnięcie, ochoczo wykonane przez mieszkańców. Kolejnym etapem było pozyskanie pieniędzy. Fundusze  potrzebne do wykonania pomnika zostały zebrane 19 listopada podczas zbiórek  przeprowadzonych po mszach św. w Serpelicach i Horoszkach. Akcję przeprowadziła młodzież z Serpelic i Horoszek przy wsparciu sołtysów obu wsi. Hojni ofiarodawcy  zostali obdarowani kotylionami i flagami wykonanymi przez uczniów ze szkoły w Serpelicach. Wsparcia finansowego dokonali również: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej oraz  p. Radosław Gieranin – właściciel plantacji pieczarek.

Do oficjalnego odsłonięcia pomnika doszło w grudniowy poranek. Uroczystość rozpoczął wiersz J. Słowackiego, ulubionego poety Marszałka, pt. „Testament mój”, wyrecytowany przez Aleksandrę Iwaniuk. Następnie po przywitaniu gości przez sołtysa wsi Horoszki Duże  oraz Wójta Gminy Sarnaki Andrzeja Lipkę rozpoczęła się Msza Św., której przewodził i kazanie wygłosił bp. Senior Antoni Pacyfik Dydycz. Potem w krótkiej części artystycznej  zaprezentowali się: Natalia Jankowska z wierszem “Komendancie”, napisanym na pierwszą rocznicę śmierci J. Piłsudskiego, a także chór szkolny po przewodnictwem Tadeusza Gosia. Zespół wykonał pieśni: „Jedzie, jedzie na kasztance” oraz “My, Pierwsza Brygada”.

Po koncercie w kościele, w pochodzie prowadzonym przez poczty sztandarowe szkoły z Sarnak, OSP Sarnaki  i OSP Serpelice oraz Kozieradzko-Podlaskiego Bractwa Kurkowego, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali pod pomnik. Obelisk poświęcił  bp. Antoni Pacyfik Dydycz, a uroczystego odsłonięcia dokonali główni organizatorzy: ks. Proboszcz Rafał Roguziak, Sołtys Horoszek Dużych Zofia Chwesiuk, Dyrektor SP w Serpelicach Bożena Puch, Dyrektor SP w Sarnakach Barbara Michoń oraz Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka. Po odsłonięciu Zofia Chwesiuk podziękowała za pomoc wszystkim zaangażowanym w budowę i zaprosiła do świetlicy parafialnej na poczęstunek.

 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia – TU. 

 

Filmiki:

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *