CZWARTE ZARZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO O ORGANIZACJI DUSZPASTERSTWA W STANIE EPIDEMII

Drohiczyn, 03.04.2020 r.
L. 248/2020
CZWARTE ZARZĄDZENIE BISKUPA DROHICZYŃSKIEGO
O ORGANIZACJI DUSZPASTERSTWA W STANIE EPIDEMII
Nie zmieniła się na lepsze ogólna sytuacja w naszej Ojczyźnie. Obowiązuje do odwołania
rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. wprowadzające stan epidemii. Wydawane
są coraz bardziej restrykcyjne przepisy. Wszystko na to wskazuje, że będą one obowiązywać
w ostatnim okresie Wielkiego Postu i w Święta Wielkanocne. Również władza kościelna wydaje
na ten czas swoje wskazania, określające możliwości i sposoby uczestnictwa w obrzędach
liturgicznych. W nawiązaniu zatem do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z 19 marca br., Wskazań Prezydium KEP z 21 marca br., Komunikatu
przewodniczącego KEP z 24 marca br. oraz innych zarządzeń, postanawiam:
1. Dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, udzieloną w moim
piśmie z 13 marca br. i przedłużoną dnia 24 marca br., przedłużyć po raz drugi, do
19 kwietnia br. włącznie (Niedziela Miłosierdzia).
2. Pozostaje w mocy zarządzenie, by w każdej Mszy świętej lub w innych celebracjach
uczestniczyło maksymalnie 5 osób, nie licząc sprawujących posługę przy ołtarzu. Oprócz
kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być przede wszystkim osoby
zamawiające intencję mszalną. Jeśli więc była przewidziana Msza święta
koncelebrowana, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom różnych
rodzin zamawiających każdą z intencji, należy rozważyć odprawienie osobnych Mszy.
Nie jest to jednak możliwe w dniach Triduum Paschalnego.
3. W celebracjach liturgicznych sprawowanych w domach zakonnych może uczestniczyć
jedynie celebrans oraz mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5. osób obowiązuje również podczas
pogrzebu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, niewielkie grono osób posługujących
oraz pracownicy firmy pogrzebowej.
5. Przypominając 6. punkt mego poprzedniego zarządzenia (z 24 marca 2020), odnoszący
się do sprawowania sakramentu pojednania, pragnę dodać, iż
a. Duszpasterze parafialni winni udostępnić wiernym numer telefonu i adres
mailowy, poprzez który będą mogli umówić się na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze są usilnie proszeni o zachowanie dyspozycyjności wobec wiernych,
którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
c. Wierni, którzy nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi (np. z powodu
kwarantanny), są gorąco zachęceni do wzbudzenia aktu żalu doskonałego
(wypływającego z miłości). Taki żal gładzi grzechy powszednie, ale również
śmiertelne, gdy jest złączony z mocnym postanowieniem przystąpienia do
spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe (KKK 1452).
d. Po zakończeniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dzień
skupienia połączony z nabożeństwem pokutnym i możliwością odbycia
spowiedzi.
6. Wiernym, którzy poproszą o to indywidualnie, należy udzielać Komunii świętej poza
liturgią, za wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to poza liturgią Komunii świętej można udzielić tylko
chorym, którzy o to poproszą i Wielkiej Soboty, kiedy można to uczynić jedynie
w formie Wiatyku.
b. Odwiedzin osób będących w kwarantannie domowej.
Celebracje Wielkiego Tygodnia
7. Nadzwyczajne przepisy obecnie obowiązujące sprawiają, że w tym roku liturgia
Wielkiego Tygodnia będzie w praktyce celebrowana bez udziału wiernych. Z pewnością
okaże się to dla bardzo wielu wiernych poruszającym i trudnym do przyjęcia
doświadczeniem. Ufamy jednak, że te restrykcyjne zakazy prawdziwie przyczynią się do
szybszego zwalczenia groźnej epidemii i uratowania życia wielu ludzi. Duszpasterzom
zaleca się na pewien czas przed rozpoczęciem liturgii zamknąć główne drzwi kościoła,
a otworzyć tylko boczne (od zakrystii). Po zakończeniu liturgii, zwłaszcza w Triduum
Paschalne, kościół winien być jednak otwarty dla adoracji. Wszyscy niech jednak
przestrzegają limitu 5. osób, które mogą jednocześnie przebywać wewnątrz.
8. Liturgia Niedzieli Palmowej i Świętego Triduum Paschalnego sprawowana w katedrze
drohiczyńskiej pod moim przewodnictwem będzie transmitowana drogą internetową.
Gorąco zachęcam wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, do słuchania i oglądania tych
celebracji i do wspólnej modlitwy w duchowej łączności z nami. Jeśli Księża
Proboszczowie mają taką możliwość, również ich zachęcam do organizowania transmisji
z kościołów parafialnych, by w ten sposób zaprosili do utworzenia duchowej wspólnoty
parafian złączonych modlitwą i rozważaniem najważniejszych tajemnic naszej wiary.
9. Niedziela Palmowa
Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca
br., liturgię we wszystkich kościołach i kaplicach należy sprawować wg trzeciej formy,
tzn. po krótkim przejściu z zakrystii do prezbiterium, z pominięciem czytania Ewangelii
o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, modlitwy poświęcenia palm i procesji z palmami,
z odmówieniem aktu pokuty i celebrowaniem Mszy świętej, jak zwykle. Jedynie
w katedrze drohiczyńskiej celebracja będzie przebiegała wg drugiej formy, tj.
z upamiętnieniem wjazdu Chrystusa, pobłogosławieniem palm i krótką procesją.
10. Wielki Czwartek
a. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w katedrze o godz. 9.30 jedynie w wąskim
gronie imiennie wskazanych kapłanów. Podczas liturgii zostaną poświęcone oleje
święte, które przekażemy do parafii we właściwym czasie i właściwej formie,
o czym Księża Proboszczowie zostaną poinformowani.
b. We Mszy Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd obmycia nóg. Najświętszy
Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum, bez urządzania ołtarza
wystawienia (ciemnicy) i bez procesji. W tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala
się na odprawienie Mszy świętej bez udziału ludu, byleby w odpowiednim
miejscu.
Uroczysta Eucharystia, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich,
będzie celebrowana w Diecezjalnym Dniu Modlitw o Świętość Kapłanów,
25 maja, jeśli do tej pory zostanie zniesiony stan epidemii.
11. Wielki Piątek
a. Cześć Krzyżowi podczas Liturgii Męki Pańskiej należy oddawać przez
przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, co dotyczy także
adoracji indywidualnej poza liturgią.
b. Do wezwań modlitwy powszechnej należy dołączyć – zgodnie z przekazanym
w załączniku tekstem – specjalną intencję o ustanie epidemii (przedostatnią
z kolei).
c. Należy przygotować Grób Pański, jednak prosty, bez zbędnej okazałości.
d. Ojciec święty Franciszek przeniósł zbiórkę ofiar na Ziemię Świętą z Wielkiego
Piątku na niedzielę 13 września br.
e. Usilnie zachęca się, aby w Wielki Piątek wierni adorowali krzyż w swoich
domach.
12. Wielka Sobota i Wigilia Paschalna
a. Nie organizuje się tradycyjnego poświęcenia pokarmów ani w kościołach, ani
w innych miejscach. Należy natomiast pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem
wielkanocnym. Dokonuje tego głowa rodziny (lub inna osoba wierząca) w domu
wg tekstu zamieszczonego w załączniku na stronie internetowej Diecezji
Drohiczyńskiej.
b. W liturgii Wigilii Paschalnej pomija się obrzęd poświęcenia ognia i procesję,
a rozpoczyna się w prezbiterium od przygotowania i zapalenia paschału.
Następnie wykonuje się Orędzie Wielkanocne (Exsultet). W czasie Liturgii
chrzcielnej opuszcza się litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody
chrzcielnej i pokropienie wiernych, a tylko odnawia się przyrzeczenia chrzcielne
i odmawia modlitwę powszechną.
c. Nie urządza się procesji rezurekcyjnej, ale tradycyjnie, o godz. 6.00 w Niedzielę
Zmartwychwstania, należy uderzyć w dzwony.
Uroczystości Pierwszej Komunii świętej i bierzmowania
13. Zakazane jest – jak wiadomo – organizowanie wszelkich spotkań z dziećmi, młodzieżą
i z rodzicami, przynajmniej do Wielkanocy. Zawieszony jest zatem proces przygotowania
do I Komunii świętej i bierzmowania. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie
sytuacja po Świętach. Najprawdopodobniej zakazy zostaną jeszcze przez jakiś czas
utrzymane. Żeby więc nie trzymać dzieci, młodzieży i rodziców w niepewności,
niniejszym odwołuję wszystkie uroczystości I Komunii świętej i bierzmowania
zaplanowane przed wakacjami 2020 r. i przenoszę na czas, kiedy zostanie zniesiony w
Polsce stan epidemii. Nowe terminy Księża Proboszczowie uzgodnią z Rodzicami. Zdaję
sobie sprawę z tego, że zaistniała sytuacja powoduje dużo różnych kłopotów, będzie więc
lepiej wcześniej do niej się dostosować.
Pozostałe zarządzenia
14. Odwołuję wszystkie, zaplanowane przed wakacjami 2020 r. – wizytacje kanoniczne.
Zostaną one przeniesione na czas późniejszy, uzgodniony z Księżmi Proboszczami.
15. Odwołuję rekolekcje kapłańskie zaplanowane na czas od 14 do 16 kwietnia br. Ufam, że
druga tura rekolekcji (23-25 czerwca br.) odbędzie się. W późniejszym czasie zostanie
podany dodatkowy termin rekolekcji.
16. Urzędy Kurii Diecezjalnej będą zamknięte dla interesantów do odwołania. Pracownicy
Kurii będą pełnili swoje obowiązki i pilne sprawy załatwiali drogą telefoniczną, mailową
lub za pośrednictwem poczty.
Pragnę serdecznie podziękować Drogim Księżom za ich gorliwą posługę w trudnych warunkach
stanu epidemii. Dziękuję też wszystkim Wiernym za spokojne i odpowiedzialne przeżywanie
uciążliwych utrudnień, za ufną modlitwę i dobre wykorzystywanie czasu spędzanego w domach.
Czeka nas Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne, które przeżyjemy w tym roku zupełnie inaczej,
niż wszystkie wcześniejsze. Może ta nieplanowana „niewola domowa” przyniesie dobre owoce
i pokaże jak cenna jest możliwość swobodnego kontaktu z Chrystusem Eucharystycznym
i uczestnictwa w liturgii Kościoła. Bardzo proszę wszystkich o dalszą modlitwę o ustanie
epidemii, o zdrowie dla zarażonych, o wieczny pokój dla zmarłych i o siły i odporność dla tych,
którzy z narażeniem zdrowia niosą pomoc – dla służb medycznych, sanitarnych, dla laborantów,
służb utrzymujących porządek i licznych zastępów wolontariuszy.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący – Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński
Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *