23 stycznia 2018

4. numer „Apostoła”.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap