23 stycznia 2018

4. numer “Apostoła”.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap