20 maja 2017

“Golgota” – serpelickie przedstawienie.

Foto: Łukasz Szokaluk OFMCap