20 maja 2017

„Golgota” – serpelickie przedstawienie.

Foto: Łukasz Szokaluk OFMCap