24 grudnia 2017

Odsłonięcie pomnika J. Piłsudskiego.

Fot. Łukasz Szokaluk