26 marca 2018

Pierwszy rok „Apostoła”.

Fot. Jacek Witkowski, Łukasz Szokaluk OFMCap