7 stycznia 2018

Poświęcenie klasztoru 2018.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap