20 maja 2017

VII Mistrzostwa Ministrantów Prowincji Warszawskiej Zakonu Kapucynów.

Foto: Łukasz Szokaluk OFMCap