18 czerwca 2018

Wycieczka do Białegostoku.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap