30 stycznia 2018

Wycieczka do Warszawy.

25 I 2018 r. Fot: Łukasz Szokaluk OFMCap