14 października 2016

Historia

Historia pobytu Braci Mniejszych Kapucynów w Serpelicach nieodłącznie związana jest z osobą O. Anioła
i Br. Bartłomieja, którzy 17 października 1945 r. przybyli na stałe do tej miejscowości, uciekając przed sowietami
z klasztoru w Lubieszowie (dzisiejsza Ukraina). 
Od wiosny 1946 r. Bracia rozpoczęli pracę nad budową nowego i większego kościoła. Wybudowano go według projektu O. Anioła w rekordowym tempie 200 dni roboczych, a ludziom służy do dzisiaj. Prace były wykonywane przez okolicznych gospodarzy w czynie społecznym przy jednoczesnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży. Około roku 1955 rozpoczęto budowę klasztoru.

Z Serpelic pochodzi nasz współbrat kapucyn, o. Bp Antoni Pacyfik Dydycz, Ordynariusz diecezji drohiczyńskiej
w latach (1994-2014). Obecnie emerytowany biskup tej diecezji.

Za gwardiaństwa O. Kazimierza Zycha odnowiono wnętrze kościoła i fasadę.

1937 r. Mieszkańcy Serpelic zbudowali małą kaplicę z drewna przy drodze do Konstantynowa. Na tym miejscu znajduje się obecnie kapliczka murowana.

1943 r. Ks. Spręga przewiózł kaplicę na wzgórze nad Bug.

1945 r. 15 października przybyli z Ukrainy do Serpelic Kapucyni: o. Anioł Stanisław Dąbrowski i Brat Bartłomiej Jan Snochowski. Na polecenie ks. Biskupa o. Anioł został rektorem kaplicy.

1946 r. 18 czerwca o. Anioł przy udziale brata Bartłomieja, pana Mikołaja Dydycza i miejscowej ludności przystąpili do budowy kościoła.

1947 r. 26 czerwca, w ciągu 170 dni ukończono budowę kościoła, którą w dniu 9 czerwca poświęcił o. Archanioł Brzeziński, Prowincjał Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej.

1948 r. 15 sierpnia bp. Ignacy Świrski erygował filię duszpasterską kościoła w Serpelicach. Pierwszym proboszczem był o. Zdzisław Gardocki.

1955 r. 24 grudnia o. Archanioł Brzeziński uroczyście poświęcił główny ołtarz zbudowany przez br. Władysława Truszkowskiego i br. Kaliksta Kłoczko.

1957 r. Staraniem o. Laurentego Moszczyńkiego i o. Piusa Jankowskiego do kościoła dobudowano klasztor.

1959 r. 4 lipca staraniem o. Ryszarda Grabskiego został zbudowany ołtarz M.B. Częstochowskiej. Ołtarz projektował o. Anioł Dąbrowski, wykonał pan Dzierkiewicz z Mielnika.

1966 r. Na 1000 lecie Chrztu Polski parafianie ufundowali dzwon „Maryja Królowa Polski”.

1971 r. 5 kwietnia zmarł o. Anioł Dąbrowski, spoczywa na cmentarzu parafialnym.

1981 r. 8 marca poświęcenia Drogi Krzyżowej na powstającej Kalwarii Podlaskiej dokonał o. Pacyfik Antoni Dydycz, ówczesny Prowincjał Braci Mniejszych Kapucynów. Prace budowlane prowadził Br. Adam Krajewski
i kolejni gwardiani.

1988 r. Ks. Biskup Jan Mazur erygował parafię Serpelicką, gdy proboszczem był o. Eugeniusz Nowacki

1991 r. 3 października umiera br. Bartłomiej Jan Snochowski, pochowany na miejscowym cmentarzu.

1994 r. 29 czerwca Jan Paweł II powołał na stolicę biskupią w Drohiczynie o. Pacyfika Antoniego Dydycza, Definitora Generalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

1996 r. Na Wielkanoc ukończono prace związane z wystrojem wnętrza kościoła zapoczątkowane przez o. Eugeniusza Nowackiego i doprowadzone do końca przez o. Kazimierza Zycha.Prace wykonał pan Henryk Jakoniuk z Serpelic.

1997 r. 11 maja o. biskup Antoni Pacyfik dokonał uroczystego poświęcenia świątyni i nowego grobowca zakonnego.

2000 r. Staraniem parafian i proboszcza o. Marka Strycharskiego wykonano bramę upamiętniającą Rok Jubileuszowy 2000-lecia Chrześcijaństwa. Podjęto wysiłki związane z przebudową Ośrodka Oazowego – „Stodoły”.

2002 r. 16 czerwca po generalnym remoncie i rozbudowie starego Ośrodka Oazowego o. Piotr Stasiński Prowincjał dokonał poświęcenia Domu Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula”. Nowy ośrodek powstał dzięki ofiarności Dobrodziejów Zakonu, Prowincji Warszawskiej Kapucynów, wysiłkiem o. Marka Strycharskiego, proboszcza
i gwardiana oraz całej Wspólnoty Klasztornej, (Br Krzysztof Kuc, o. Honoriusz Lisowski,br Adam Krajewski)
i o. Józefa Łaskiego, ekonoma prowincjalnego. Prace wykonał p. Marian Bartosik wraz z ekipą, a projektował
p. Ryszard Wyszyński z Warszawy.

2003 r. 14 września ks. biskup Antoni Dydycz poświęcił na Kalwarii Podlaskiej figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, dzieło p. Gustawa Zemły z Warszawy, naszego dobrodzieja.

2005 r. w Kaplicy Ukrzyżowania położono wykładzinę ścienną dębową wykonaną przez miejscowego stolarza
p. Bogdana Raczyńskiego Zabuża. Pani Ewa Pasoń architekt z Bydgoszczy zaprojektowała wystrój wnętrza Kaplicy i ołtarz przy stacji XI, w części dolnej wykuty z metalu, górnej odlewu dzieła metaloplastyków z Białymstoku.