18 czerwca 2018

Imieniny O. Bpa Antoniego P. Dydycza.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap, 13 VI 2018 r.