26 marca 2018

Niebo w… Siedlcach.

Fot. Ewa Kuźma, Łukasz Szokaluk OFMCap