26 maja 2017

O. Bp Antoni P. Dydycz – maj 2017 r.

Foto: Łukasz Szokaluk OFMCap