21 sierpnia 2017

Peregrynacja relikwii Bł. Honorata Koźmińskiego.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap