23 stycznia 2018

Wizytacja kanoniczna Bpa T. Pikusa.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap

21 I 2018 r.