7 maja 2018

Wycieczka do Siedlec.

28 IV 2018 r.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap