14 października 2016

Powołania z naszej parafii

BISKUP ANTONI PACYFIK DYDYCZ OFMCap

antoni_pacyfik_dydyczAntoni Dydycz urodził się w rodzinie rolniczej w Serpelicach w dniu 24 sierpnia 1938 roku jako syn Michała (1902-1984) i Janiny z d. Adamiuk (1912-2004). Ochrzczony został 25 września 1938 roku w Konstantynowie.W rodzinnej wsi ukończył Szkołę Podstawową, a w 1954 r. Liceum Biskupie
w Lublinie. W dniu 14 sierpnia 1954 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Profesją czasową złożył w Nowym Mieście n. Pilicą 15 sierpnia 1955 r., przyjmując imię zakonne – Pacyfik. Szkołę średnią kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Nowym Mieście (Seminarium Serafickie). Egzamin dojrzałości zdał eksternistyczniew 1957 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium DuchownymOO. Kapucynów w Łomży w latach 1957-1963. W ich trakcie złożył profesję wieczystą 26 sierpnia 1961 r. w Nowym Mieście n. Pilicą. Święcenia diakońskie otrzymał 30 marca 1963 r. z rąk ks. bpa Czesława Falkowskiego (1887-1969), biskupa łomżyńskiego 1949-1969). Wspomniany ordynariusz udzielił mu również święceń kapłańskich 29 czerwca 1963 r., które miały miejscew kościele kapucyńskim pw. Matki Bożej Bolesnej w Łomży.

Po święceniach kapłańskich pracował jako katecheta lubelskich szkół średnich. Jednocześnie studiował w latach 1964-1967 socjologię w Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskując w 1970 r. tytuł magistra. Od 1967-1976 r. był gwardianem klasztoru kapucyńskiego w Białej Podlaskiej. W latach 1976-1982 pełnił funkcję prowincjała Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
W tym czasie był również przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich i Żeńskich Zakonów i Zgromadzeń Franciszkańskich (1978-1982). W czasie kapituły generalnej 9 czerwca 1982 r. został wybrany definitorem generalnym zakonu. Tę funkcje pełnił w latach 1982-1994 w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie. Stopień naukowy doktora z nauk humanistycznych (historia) uzyskał 29 marca 1994 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniu 20 czerwca 1994 r. został prekanonizowany biskupem drohiczyńskim. Święcenia biskupie – z rąk ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – otrzymał 10 lipca 1994 r. i tego dnia odbył ingres do katedry drohiczyńskiej. Współkonsekratorami byli: ks. abp Stanisław Szymecki, metropolita białostocki i ks. abp Franciszek Gioia OFMCap z Rzymu, sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.W dniu 24 lipca 1994 r. odbył ingres do konkatedry w Sokołowie Podlaskim.

Zawołanie biskupie: Populus Tuus – hereditas Tua (Lud Twój – dziedzictwem Twoim). 

Biskup senior Antoni przeszedł na emeryturę 29 marca 2014

serpelice

o. Henryk Łyczewski

o. HENRYK ŁYCZEWSKI OFMCap – ur. 19.02.1934 r. w Serpelicach. Profesję czasową złożył 26.08.1960 r. Profesję wieczystą 26.08.1966 r., a święcenia kapłańskie 31.05.1969 r. o. Henryk obecnie pracuje w naszym klasztorze w Białej Podlaskiej.

serpelice

o. Tomasz Juńczyk

o. TOMASZ JUŃCZYK OFMCap – ur. 24.06.1965 r. w Serpelicach. Profesję wieczystą złożył 04.10.1990 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.05.1994 r. o. Tomasz przez wiele lata pracował na Białorusi. Obecnie przebywa w klasztorze w Nowym Mieście n. Pilicą.

siostry-loretanki

SS. Loretanki: Natalia i Tymoteusza Marczuk

SIOSTRY LORETANKI (Z Klepaczewa)

s. NATALIA MARCZUK CSL – Anna Marczuk urodziła się 28.05.1968 r. w Janowie Podlaskim. Została ochrzczona w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  w Serpelicach 14.07.1968 r.  Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej wstąpiła dwa miesiące po ukończeniu Szkoły Podstawowej 20.08.1983 r. Postulat rozpoczęła 10.12.1983 r. Dnia 14.08.1984 r. została przyjęta do nowicjatu, przybierając nowe imię s. Maria Natalia. Po dwuletnim nowicjacie 15.08.1986 r. złożyła pierwszą profesję, a śluby wieczyste 31.07. 1991 r. W Zgromadzeniu s. Natalia ukończyła Liceum Ogólnokształcące i otrzymała świadectwo dojrzałości. W roku 1993 wyjechała do Italii, tam ukończyła kurs opieki nad chorymi i rozpoczęła pracę w Domu Osób Starszych „Centro Don Orione” w Bergamo, gdzie przebywa do dziś. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto  15.08.2011 r. s. Natalia obchodziła jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych.

s. TYMOTEUSZA MARCZUK CSL – Beata Marczuk urodziła się 16.06.1971 r. w Łosicach. Została ochrzczona 25.07.1971 r. w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach. Tam też  ukończyła Szkołę Podstawową w 1987 r. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej wstąpiła 27.08.1992 r. W Zgromadzeniu ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową Gastronomiczną, zdobywając tytuł mistrza małej gastronomii. Do postulatu została przyjęta 01.02.1993 r., a 13.08 tegoż roku rozpoczęła nowicjat, otrzymując imię zakonne s. Maria Tymoteusza. Pierwszą profesję złożyła 15.08.1995 r., a cztery lata później 31.07.1999 r. –  śluby wieczyste. Służąc Panu Bogu i ludziom, s. Tymoteusza przebywała w następujących placówkach Zgromadzenia: Loretto, Żegiestów, Krynica Górska, Warszawa -Rembertów, Warszawa -Praga i Drohiczyn, gdzie prowadząc kuchnię w Domu Księży Emerytów. Obecnie pracuje  w Warszawie na Bródnie, gdzie prowadzi kuchnię przedszkolną.

s. Maria Weronika Czyżyk – Klaryska Kapucynka (OSCCap) (z Klepaczewa) – Magdalena Czyżyk ur. 16.08.1982 r. w Łosicach, została ochrzczona 04. 09. 1982 r. w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Serpelicach. W 2001 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa gdzie 8.12.2004r. złożyła pierwsze śluby zakonne. W 2006 r. przeszła do Zgromadzenia klauzurowego Sióstr Klarysek Kapucynek. Pierwsze śluby złożyła  w klasztorze Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim 25.03.2010 r., a śluby wieczyste 04.04.2013r.

kapucynkiostrow@onet.pl www.kapucynkiostrow.pl

s. M. Weronika Czyżyk (Magdalena Czyżyk)

 

Ze wspólnotą w ogrodzie