9 kwietnia 2017

Niedziela Palmowa 2017.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap